LET'S RECYCLE EN DONEER

Let’s recycle en doneer!

Sinds 1 juli 2021 wordt in Nederland statiegeld geheven op petflessen kleiner dan 1 liter, en sinds 1 april 2023 geldt dit ook voor blikjes. Met dit overheidsbesluit is een nieuwe stap genomen in het tegengaan van zwerfafval in het milieu. Pathé heeft duurzaamheid en MVO hoog op de agenda staan. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan het schoonhouden van onze leefomgeving waarin onze bioscopen onlosmakelijk onderdeel zijn.

Daarom hebben wij een proces ingericht waarmee we onze bezoekers de mogelijkheid bieden om de petflessen- en blikjes die in onze shop gekocht worden achter te laten bij Pathé zodat deze gerecycled kunnen worden. De opbrengst van deze flesjes wordt op die manier door de bezoekers gedoneerd aan onze drie maatschappelijke partners Bio Vakantieoord, de Plastic Whale Foundation en Stichting Jarige Job. De flesjes worden via onze grossier ingenomen en bij Statiegeld Nederland afgeleverd. Zij verzorgen het tellen van de flesjes en het overmaken van de donaties aan de drie goede doelen. 

Door de donatie van statiegeldflesjes en -blikjes mogelijk te maken voor de drie maatschappelijke partners, kunnen we onze bezoekers helpen een verschil maken. De drie goede doelen passen bij de ambitie van Pathé om zo min mogelijk impact te hebben op het milieu (de Plastic Whale Foundation) en bioscoopbezoek toegankelijk te maken voor iedereen ongeachte leeftijd, inkomen, achtergrond en gezondheid (Stichting Bio en Stichting Jarige Job).

Behalve het faciliteren van statiegelddonatie onderneemt Pathé nog veel meer activiteiten om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden zoals het verminderen en scheiden van afval, het gebruiken van groene energie en het meedoen aan de jaarlijkse World Clean-up Day en Nederland Opschoondag. Daarnaast werken we met de maatschappelijke partners ook op andere vlakken samen, zoals met zoals met Stichting Bio (lees bijvoorbeeld hier en hier), en met Stichting Jarige Job (lees hier).

Bezoekers kunnen uiteraard ook altijd hun gekochte flesjes mee naar huis nemen en dit later inleveren bij een verplicht innamepunt zoals een supermarkt, zodat zij op die manier het betaalde statiegeld zelf ontvangen. 

Hoeveel is er al gedoneerd*?

Op 1 juli 2021 zijn we gestart met het inzamelen van statiegeld. Twee jaar later, op 1 juli 2023 kunnen we met trots vertellen dat onze bezoekers maar liefst 5 miljoen PET-flesjes en blikjes hebben gedoneerd. Dat betekent dat er een bedrag van €750.000,- is gedoneerd! Dit bedrag is inmiddels evenredig overgemaakt aan de drie goede doelen (Bio Vakantieoord, Stichting Jarige Job en Plastic Whale Foundation). Een fantastisch aantal en bedrag waar we heel trots op zijn en we onze bezoekers van harte voor bedanken!
*Update 1 juli 2023.

Waar gaat mijn donatie naartoe?

Na het inleveren van jouw petflesje in de speciale petman-bakken, zal deze met de andere petflessen in donatiezakken worden verstuurd naar Statiegeld Nederland. Vervolgens wordt het statiegeld direct overgemaakt door Statiegeld Nederland naar de goede doelen die minimaal een ANBI keurmerk dienen te bezitten. We kiezen ervoor om een zo breed mogelijke impact te maken en het donatiebedrag evenredig te verdelen over onze drie maatschappelijke partners.
 
DE REIS VAN HET FLESJE

Het Bio Vakantieoord

Het Bio Vakantieoord is een kleinschalig vakantiepark voor gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind. Jaarlijks vieren ruim 1750 gezinnen hun vakantie bij het Bio Vakantieoord. Er zijn 17 aangepaste vakantiebungalows die standaard zijn voorzien van hulpmiddelen. Het park beschikt verder over een unieke combinatie van voorzieningen, die ook allemaal aangepast zijn, zoals een zwembad, een manege, een bioscoop en nog veel meer. Het Bio Vakantieoord is geheel afhankelijk van donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven. In 1927 is de stichting opgericht door de Nederlandse Bioscoopbond en dankt daaraan zijn naam. Pathé werkt al jaren nauw samen met het Bio Vakantieoord, (lees bijvoorbeeld hier en hier).

MEER INFO

De Plastic Whale Foundation

De Plastic Whale Foundation zet zich in voor een speciale missie: plasticvrij land & water, wereldwijd. Samen met zo veel mogelijk kinderen willen zij bijdragen aan oplossingen voor het probleem van de plastic soep. Ze creëren maatschappelijk bewustzijn voor het probleem, maar komen vooral met zoveel mogelijk kinderen in actie om plastic uit de natuur te redden. Dit doen zij door educatieprogramma’s te ontwikkelen voor basisschoolleerlingen en leuke aansprekende cleanups te organiseren, waardoor kinderen direct met oplossingen aan de slag gaan. Van al het verzamelde en opgeviste plastic maken ze producten, zoals hun plasticvisboten en meubilair. Door hen te steunen help je het voor nog meer basisscholen in Amsterdam en de rest van Nederland mogelijk te maken om het gratis lesprogramma te doen en te gaan plasticvissen of plastic jagen! Zo inspireren en activeren we samen zoveel mogelijk kinderen om zich in te zetten voor plasticvrij land & water.

MEER INFO

Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat daar thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

MEER INFO


Wil je meer weten over wat Pathé allemaal doet rond MVO en duurzaamheid? Kijk dan op pathe.nl/mvo