MVO & DUURZAAMHEID BIJ PATHÉ

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid bij Pathé

Als Pathé zijn we onderdeel van de stad, van het leven van onze bezoekers en medewerkers en van de wereld om ons heen. We zijn ons bewust van de impact die we daarmee hebben én kunnen maken op het milieu en mensen. We streven ernaar om zoveel mogelijk positieve impact te hebben.

Pathé omarmt MVO en duurzaamheid. Beide pijlers zijn steeds meer onderdeel van onze reguliere way of working en dus belangrijk voor de algehele strategie van Pathé. Met het bundelen van alle initiatieven in ons MVO-beleid hebben we een duidelijk plan voor de toekomst gecreëerd.   

MVO-ambities

Pathé heeft als doel om in 2025 samen met medewerkers en bezoekers haar MVO-ambitie te behalen als klimaatneutrale, inclusieve en maatschappelijk erkende bioscoop van de toekomst. De belangrijke pijlers van het beleid zijn Happy Planet, Happy People en Happy Employees, waarmee we bijdragen aan een beter milieu in en om onze theaters, bioscoopbezoek toegankelijk maken voor iedereen –  ongeacht achtergrond, inkomen, leeftijd en gezondheid – én een goede en inclusieve werkplek bieden voor onze werknemers.
 

Happy Planet

Met in totaal 29 bioscopen is Pathé de grootste bioscoopketen van Nederland. We willen bijdragen aan een beter milieu om ons heen en eventuele negatieve impact van onze bedrijfsvoering hierop zoveel mogelijk minimaliseren. Daarom vinden we het belangrijk om onze bioscopen, ons hoofdkantoor en operatie te verduurzamen en stappen te zetten richting circulariteit. We focussen ons op de belangrijkste duurzame vraagstukken voor Pathé: milieu, energie en afval. Door hierin samen te werken met onze partners en leveranciers, kunnen we komende jaren nog meer positieve stappen maken.
 
Voorbeelden van Happy Planet projecten en activiteiten zijn:
  • Statiegeld: Pathé heeft vrijwillige inzamelpunten voor statiegeldflesjes neergezet en streeft ernaar de statiegeldflesjes zo goed mogelijk in te zamelen zodat deze afvalstroom optimaal gerecycled kan worden. Het statiegeld dat daarmee opgehaald wordt, wordt volledig gedoneerd aan één van de drie maatschappelijke partners: Plastic Whale Foundation, Stichting Jarige Job en Stichting BIO Vakantieoord. Tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 verzamelden we hiermee ruim 2,2 miljoen flesjes en doneerden we in totaal al €330.000,-.
  • Papierloos werken: Alle processen bij Pathé worden zoveel mogelijk gedigitaliseerd, zodat er minder papier wordt gebruikt. Dat scheelt snel al zo’n 500.000 vellen – oftewel 8 bomen – per jaar.
  • ISO 50.001: Pathé is ISO 50.001 gecertificeerd. Dit houdt in dat Pathé bewust omgaat met haar energieverbruik en zich actief inzet om minder energie te gebruiken. Zo maken alle bioscopen gebruik van 100% groene elektriciteit.
[image]

Happy People

‘Creating Cinema Memories Together’ is al sinds oprichting in 1896 de ambitie van Pathé. Vooral in de huidige tijd, waar tolerantie en wederzijds respect regelmatig onder druk staan, is dat iets waar we trots op zijn. Samen lachen, samen huilen, samen in spanning zitten, schept een band. Een onzichtbare connectie tussen mensen. Pathé is een plek waar mensen van verschillende achtergronden samen iets moois beleven. Pathé wil bioscoopbezoek en ontspanning mogelijk maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheid.
 
Voorbeelden van Happy People projecten en activiteiten zijn:
  • Toegankelijkheid van onze bioscopen: Samen met Ongehinderd werken we aan het verkrijgen van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid om onze bioscopen fysiek toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Ook werken we samen met Hidden Disabilities Sunflower om mensen met een verborgen beperking te herkennen en ze zo te helpen om hun bezoek aan onze bioscopen nog plezieriger te maken. Daarnaast omarmt Pathé (digitale) innovaties die toegankelijkheid voor bezoekers met bijvoorbeeld een auditieve of visuele beperking stimuleren, zoals Subcatch en Earcatch, een ondersteunende applicatie voor beeld en geluid.
  • Samenwerking met Stichting Jarige Job: In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Onze Pathé filmvouchers (én vouchers voor Eten & Drinken) gaan mee in de verjaardagsboxen voor kinderen van 16 tot en met 18 jaar. Op die manier kunnen ook zij genieten van een avondje uit bij Pathé.
  • Gezondheid en Welzijn: Sinds 2016 zetten we stappen om ons assortiment duurzamer, gezonder (minder suiker, minder grote porties, meer verse en gezonde opties) en inclusiever (meer keuze en vegan zoals wraps en groenten met dip) te maken. Wist je dat onze light frisdranken structureel lager geprijsd zijn dan de suikerhoudende frisdranken?
[image]

Happy Employees

De kracht om mensen te inspireren en samen te brengen, zetten we ook graag in voor iedereen die voor Pathé werkt. Pathé wil een fantastische, diverse werkplek zijn, waar elke medewerker zich veilig en gerespecteerd voelt en waar we verschillen erkennen, waarderen en aanmoedigen. Dat doen we met een aangescherpt diversiteits- en aannamebeleid, met trainingen en door onze diverse teams zichtbaarheid te geven binnen onze organisatie. Zo krijgt iedereen de kans het beste uit zichzelf te halen en zorgt de kracht van diversiteit op elk niveau voor betere resultaten.
 
Voorbeelden van Happy Employees projecten en activiteiten zijn:
  • Secure Base: Wij geloven dat leiderschap de sleutel is naar succes en we willen een lerende organisatie zijn die constant is gericht op ontwikkeling. Daarom werken wij volgens de “Secure Base Leadership” principes waarin medewerkers worden uitgedaagd op onderzoek uit te gaan en risico`s te nemen.
  • Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt: Wij werken samen met organisaties zoals JINC en Emma@Work waarbij jongeren met een sociaaleconomische achtergrond bliksemstages lopen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn bij Pathé.
[image]
[image]
 

MVO Impact Report

Lees meer over de drie pijlers, de projecten en activiteiten in onze MVO & Duurzaamheid Impact Reports van 2020 en 2021:

Impact Report 2021

Impact Report 2020
 

Diversiteit & Inclusie

Film heeft de kracht om je ogen te openen. Om op een indringende manier het echte leven en gevoelens van andere mensen te tonen, van samenlevingen, gemeenschappen en posities waar je misschien niet bekend (genoeg) mee bent. Wij vinden dat deze verhalen altijd voldoende aandacht moeten krijgen. Daarom vertonen wij gedurende het gehele jaar een diverse filmprogrammering met verhalen over en gemaakt door mensen van verschillende achtergronden, met een rijkheid aan mensen en thema’s. Het doel is om daarin verder te kijken dan alleen de films die worden aangeboden door distributeurs. Met drie jaarlijkse speciale themaweken vertonen wij iconische films met onderwerpen als gender, lhtbiq+ en diversiteit.
 
Ook op de werkvloer streeft Pathé ernaar om een goede, prettige en diverse werkplek te zijn, waar elke medewerker zich veilig en gerespecteerd voelt en waar we verschillen erkennen, waarderen en aanmoedigen. Lees meer hierover onder het kopje Happy Employees.
[image]
 

Persberichten over MVO activiteiten Pathé

Wil je nog meer weten? Lees hier alle persberichten van Pathé over haar duurzame en maatschappelijke activiteiten.
 

MVO PERSBERICHTEN 

Vragen?

Pathé heeft een MVO-team met medewerkers uit verschillende afdelingen en lagen van de organisatie. Zij komen vier keer per jaar samen en werken zo samen structureel aan MVO. Samen met impact bureau Rainbow Collection zijn de MVO-rapporten opgezet. Heb je nog vragen over MVO? Laat het ons MVO-team weten via mvo@pathe.nl.
 


MVO SAMENWERKINGEN

Om onze MVO-doelen te bereiken werkt Pathé samen met verschillende organisaties, stichtingen en bedrijven, waaronder:

Bio Vakantieoord  Stichting Jarige Job  Plastic Whale Foundation  Statiegeld Nederland  Hidden Disabilities  Ongehinderd  Subcatch  Earcatch  Nederland Schoon  Plastic Pact  Emma @ Work  JINK  Rainbow Collection  Stichting Abraham Tuschinksi Fonds  Nederlandse Filmacademie