Pathé Privacy Statement

PATHÉ PRIVACY STATEMENT

Pathé hecht zeer veel waarde aan onze bezoekers en de bescherming van  de persoonsgegevens van onze bezoekers. Op 25 mei 2018 is de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens veranderd met de intrede van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ookwel GDPR genoemd). In dit privacy statement informeren wij jou over het gebruik van je persoonsgegevens en hoe je je rechten kunt uitoefenen. Je kunt het statement hieronder lezen, of deze hier downloaden en uitprinten. 

Pathé Theatres B.V. (Pathé) is een bioscoopketen in Nederland. De website van Pathé is te vinden op Pathe.nl (hierna de “Website”). Ook zijn de Pathé applicatie (hierna de “App”) beschikbaar voor iOS en Android (hierna samen de “Apps”). Daarnaast is er een Pathé Persoonlijke Assistent via de Google Assistant. Het All Stars loyalty-programma (hierna “ Pathé All Stars Programma”) heeft een eigen website, te vinden via Pathe.nl/AllStars (hierna de “All Stars Website”) en een eigen applicatie (hierna de “All Stars App˝).
Wij passen dit privacy statement periodiek aan om te zorgen dat het up to date is. De laatste versie van het privacy statement is van juli/2020. Via de hyperlink Privacy onderaan de website kun je de laatste versie altijd inzien en printen of opslaan. In geval van substantiële of wezenlijk wijzigingen zullen wij je hierover actief informeren. 
De verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is Pathé Theatres B.V., Barbara Strozzilaan 388, 1083 HN Amsterdam / Postbus 75948, 1070 AX Amsterdam (KvK: 33161839 0000).
De Functionaris Gegevensbescherming van Pathé is te bereiken via privacy@pathe.nl.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR PATHÉ

In dit privacy statement informeren wij je over het gebruik van persoonsgegevens door Pathé. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen.
Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Pathé is steeds de uitvoering van de overeenkomst (dan wel precontractuele relatie) met jou, jouw toestemming, de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van Pathé of een derde en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij zijn altijd bezig om onze diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude op te sporen, te voorkomen en/of bestrijden, onze rechten of die van derden te handhaven en onze diensten en de Website en Applicatie te beveiligen. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé of een derde.
Tickets kopen en reserveren
 • Online en in de App tickets kopen 
Op de Website en in de App kun je gemakkelijk tickets kopen. Als je tickets koopt zonder een Mijn Pathé account, moet je in het bestelproces je e-mailadres opgeven. Ook moet je een betaalwijze kiezen en daarvoor bank- en betaalgegevens doorgeven. Je ontvangt je tickets per e-mail.
Als je een Mijn Pathé account hebt, moet je in de App en op de Website eerst inloggen op je Mijn Pathé account voordat je tickets kan kopen. Je bestelde tickets (aankoophistorie) worden dan opgeslagen in je Mijn Pathé account. Je kunt deze altijd zelf uit je tickethistorie verwijderen in “Mijn Films” in je account. Je ontvangt de tickets ook per e-mail. Het is ook mogelijk om met je Mijn Pathé account via de Website een reservering te maken wanneer je contant, apart, met een voucher of filmdiner wilt betalen. 
In het hoofdstuk Mijn Pathé lees je meer over het gebruik van je persoonsgegevens voor een Mijn Pathé account.
Ben je een Pathé Unlimited abonnee? Dan kun je met je pasnummer en pincode een ticket reserveren. In het hoofdstuk Pathé Unlimited lees je meer over het gebruik van persoonsgegevens voor een Pathé Unlimited abonnement.
Pathé gebruikt de van jou verkregen gegevens voor het afhandelen van je bestelling en om serviceberichten te sturen. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met jou.
Je e-mailadres kan gebruikt worden om je informatie te sturen over vergelijkbare films, producten of diensten. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé, te weten het belang bij direct marketing . Wil je dit liever niet? Dan is het mogelijk om voor en na je aankoop gebruik te maken van het recht van verzet via deze link.
We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé om onze Website en App te verbeteren en optimaliseren.
 • Tickets en/of Pathé Giftcards kopen aan de kassa
Als je één of meer tickets of Pathé Giftcards koopt aan de kassa, worden er door Pathé geen persoonsgegevens verwerkt tenzij je gebruik maakt van je Pathé Unlimited abonnement of punten wilt sparen voor het Pathé All Stars Programma.  Zie daarvoor de betreffende hoofdstukken.
Als je betaalt met een pinpas of creditcard, dan slaat Pathé de volgende gegevens op: de betaalwijze, de transactiegeschiedenis, locatie en tijdstip, het filiaal en het land van herkomst van de gebruikte pas. Deze gegevens worden gebruikt om je aankoop te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou.
 • Tickets per telefoon reserveren
Je kunt ook tickets per telefoon reserveren. Wij vragen je bij het bellen om je naam en telefoonnummer om de reservering te plaatsen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou. 
 • Corona gezondheidscheck
Wij mogen geen bezoekers toelaten die symptomen vertonen van het coronavirus en zijn verplicht om een gezondheidscheck uit te voeren op basis van het overheidsbeleid voor corona en culturele activiteiten. Als je online een ticket koopt, wordt je daarop gewezen en we vragen je te bevestigen dat je dat hebt begrepen (grondslag: voldoen aan een wettelijke verplichting). Er worden geen gezondheidsgegevens opgeslagen. 
 • Pathé Giftcard
Bij de online aanschaf van een Pathé Giftcard moet je de volgende persoonsgegevens opgeven: aanhef, initialen, achternaam en  e-mailadres. Adres en factuuradres zijn optioneel. Desgewenst kun je ook het verzendadres opgeven van de persoon aan wie je de Giftcard wilt geven (de ontvanger).
Pathé gebruikt de door jou opgegeven gegevens voor het afhandelen en leveren van je bestelling. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou. Pathé zal de gegevens van de ontvanger van de Giftcard niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het toesturen van de Giftcard.
We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé om onze Website en App te verbeteren en optimaliseren.
 • Vouchers / Giftcard / Bioscoopcadeau / vrijkaart
Indien je een voucher, Giftcard, bioscoopcadeau of vrijkaart wilt verzilveren, vul je tijdens het online bestelproces de code in. Pathé controleert de geldigheid van de betreffende voucher, Giftcard, bioscoopcadeau of vrijkaart door middel van deze code. Wanneer onze klantenservice aan jou een vrijkaart verstrekt, kan dit worden opgeslagen in ons klantensysteem om deze te koppelen aan je Mijn Pathé account en voor onze administratie. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou. Je kunt tickets altijd zelf uit je tickethistorie verwijderen in “Mijn Films” in je account.
We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé om onze Website en App te verbeteren en optimaliseren.

Bezoek aan een Pathé bioscoop

Wanneer je een Pathé bioscoop bezoekt, kan er op de volgende manieren gebruik worden gemaakt van jouw persoonsgegevens. De Pathé Bezoekersvoorwaarden zijn ook van toepassing.
 • Films vanaf 16 jaar
Voor het bezoeken van films voor een leeftijd van 16 jaar en ouder kan je worden gevraagd je te legitimeren om je leeftijd te controleren. Op die manier kan Pathé aan haar wettelijke verplichting voldoen. Dat is de juridische grondslag van deze verwerking. Gegevens worden niet opgeslagen.
 • Bestellen van alcohol
Als je alcoholische drank bestelt aan de bar kan je om legitimatie gevraagd worden om te controleren of je 18 jaar of ouder bent. Op die manier kan Pathé aan haar wettelijke verplichting  voldoen. Dat is de juridische grondslag van deze verwerking. Gegevens worden niet opgeslagen.
 • SMS-Alert
Alle bioscopen gebruiken een zogenaamde SMS-alert. Bij problemen in de zaal of bij (technische) storingen in de film kun je een SMS sturen (tegen het normale sms-tarief van jouw provider). Hierop zal dan direct actie worden ondernomen. Van het verstuurde SMS bericht slaat Pathé gedurende een periode van 30 dagen het mobiele telefoonnummer en de inhoud op van het SMS bericht op. Jouw gegevens worden verwerkt om jouw opmerking of verzoek te kunnen uitvoeren, dus ter uitvoering van de overeenkomst met jou.
 • Cameratoezicht
Pathé maakt gebruik van videotoezicht voor de beveiliging van haar bioscopen. Wanneer je een bioscoop bezoekt, word je geïnformeerd over het cameratoezicht door middel van een of meer borden bij de ingang van de bioscoop. Het gaat hierbij om de veiligheid van onze bezoekers en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de zaken in onze bioscopen en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen in geval van aangifte worden verstrekt aan politie en justitie in het geval van incidenten. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Pathé en/of derden om haar bioscopen te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken. Als beelden aan politie en justitie op basis van een vordering worden verstrekt, is de grondslag het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Ander cameragebruik
In voorkomende gevallen kan Pathé foto- of video-opnamen maken in een bioscoop als je aanwezig bent of kan Pathé derde partijen toestaan om dat te doen, bijvoorbeeld bij een première of om bezoekers te interviewen voor promotie- en marketingdoeleinden. Het is mogelijk dat je al dan niet herkenbaar op de achtergrond van zulke beelden verschijnt. Eventuele camera’s zullen altijd duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.
De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Pathé en/of derden om deze beelden te maken en/of te gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden. Je hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken.
 • Gebruik van het Pathé All Stars Programma
Als je in de bioscoop gebruik maakt van de mogelijkheden van het Pathé All Stars Programma, bijvoorbeeld door punten te sparen met gekochte tickets of door punten in te wisselen, kan er door een Pathé-medewerker in de bioscoop inzage worden verkregen in jouw (Pathé All Stars) gegevens. De Pathé medewerker zal je gegevens alleen gebruiken om het betreffende gebruik in jouw Pathé All Stars account te verwerken. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou. Lees hier meer over in het hoofdstuk Pathé All Stars Programma.
 • Livewall
Indien je dit wil, kun je met je smartphone meedoen aan interactieve gamingconcepten die Pathé introduceert tijdens speciale evenementen, zoals (voor)premières, Pathé Specials en Pathé Events. Het gaat om de Pathé Quiz, de Pathé Fun Module en de Pathé Social Wall.
Als je wilt meedoen aan de Pathé Quiz en/of Pathé Fun Module, surf je naar de gecommuniceerde webpagina op het filmdoek en selecteer je de Pathé vestiging. Vervolgens kun je inloggen via Facebook of met je e-mailadres. Afhankelijk van de spelvorm, wordt je Facebook avatar en/of een foto van jezelf weergegeven op het filmscherm.
Op de Pathé Social Wall kun je vanuit je eigen social media kanalen gebruik maken van een zogenaamde 'hashtag' om jouw post op het filmscherm te projecteren. Het is hierbij mogelijk dat je bericht vooraf gecontroleerd wordt door een moderator.
Indien je inlogt met Facebook, geef je Pathé toegang tot je openbare Facebook-gegevens (naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, profielfoto) en je Facebook ID. Pathé gebruikt de toegankelijke gegevens om op jouw verzoek deelname aan de Pathé Quiz, de Pathé Fun Module en/of de Pathé Social Wall mogelijk te maken. De juridische grondslag voor deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst met jou. Daarnaast kan Pathé de gegevens gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé om Livewall te verbeteren.
 • Gebruik van het Wifi-netwerk in de bioscoop
In alle Pathé bioscopen kun je in de openbare ruimtes en in een aantal zalen gratis gebruik maken van de aanwezige internet faciliteit. Kies op je telefoon, tablet of laptop voor Pathé Wifi.
Als je gebruik maakt van het gratis wifi-netwerk in bioscopen, verwerken wij de volgende gegevens: 
 • MAC-adres;
 • Locatie & tijd;
 • Telefooneigenschappen.
De gegevens worden gebruikt om de wifi-verbinding tot stand te brengen en worden maximaal 24 uur na het beëindigen van de verbinding verwijderd. De grondslag voor het verwerken van de gegevens is het uitvoeren van de overeenkomst met jou.
 • Inzage in tas / fouilleren
In het kader van de algemene veiligheid en controle op de naleving van de bezoekersvoorwaarden kan je worden verzocht om (beveiligings)medewerkers van Pathé inzage te geven in jouw (hand)bagage, waardoor mogelijk inzage wordt verkregen in jouw persoonsgegevens. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Pathé en/of derden om haar bioscopen te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken.

Mijn Pathé

Mijn Pathé is je eigen unieke account bij Pathé dat is beveiligd met een door jou gekozen wachtwoord. Hiermee kun je gemakkelijk online inloggen op je persoonlijke omgeving en tickets kopen, vanaf je pc, tablet of smartphone. In je Mijn Pathé account worden de films opgeslagen waar je tickets voor hebt gekocht (je aankoopgeschiedenis). Je kunt deze geschiedenis wissen in je account bij “Mijn Films”. Met de Watchlist-functie kun je films die nog niet zijn uitgekomen opslaan in je Mijn Pathé account. Je kunt verschillende voorkeuren, zoals je favoriete bioscoop, instellen zodat Mijn Pathé nog persoonlijker wordt en je informatie krijgt die helemaal op jou is afgestemd. Zodra er bijvoorbeeld tickets beschikbaar komen voor de door jou opgeslagen (nog niet uitgekomen) films in jouw favoriete bioscoop, ontvang je daarover een mail. Zo ben je altijd de eerste die tickets kan kopen.
Met je Mijn Pathé account kun je reviews schrijven over films en deze beoordelen door middel van een rating. Reviews worden getoond op de filmpagina van de desbetreffende film. Ratings kunnen ingezien worden in je Mijn Pathé account.
Je Mijn Pathé account wordt gekoppeld aan je Pathé Unlimited abonnement en Pathé All Stars account als je deze hebt. Daarnaast kan – als je dat wilt – je Facebook-account aan je Mijn Pathé account gekoppeld worden.
Ten slotte is het mogelijk om vrienden te worden met andere personen met een Mijn Pathé account. Op die manier wordt het makkelijker gemaakt om aangekochte tickets te delen met je vrienden of om een Pathé Unlimited nummer van je vrienden in te vullen via je vriendenlijst. Door het accepteren van een vriendverzoek wordt er een koppeling gelegd tussen de twee accounts en de bioscoopbezoeken van beide accounts. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om jou relevantere communicatie te versturen. 
 • Aanmelden voor Mijn Pathé
Voor het aanmaken van een Mijn Pathé account moet je de volgende gegevens invullen: 
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum (optioneel);
 • Geslacht (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord.
Indien je inlogt met je Facebook-account, geef je Pathé toegang tot je openbare Facebook-gegevens (naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, profielfoto) en je Facebook-ID.  Pathé gebruikt de toegankelijke gegevens ook om jouw Mijn Pathé-account aan te maken.
Het is mogelijk, maar niet verplicht, een afbeelding aan je Mijn Pathé Account toe te voegen die op de Website, de App, de All Stars App en de All Stars Website getoond wordt. Hier kan je een pasfoto voor gebruiken, maar dit kan ook een avatar zijn. Als je jouw Mijn Pathé account koppelt aan je Facebook-account, wordt je Facebook profielfoto gebruikt.
 • Doeleinden en grondslag
Wij gebruiken de persoonsgegevens en de aankoopgeschiedenis in je Mijn Pathé account om jouw Mijn Pathé account te kunnen creëren, jouw gebruik van Mijn Pathé mogelijk te maken en om jouw bestellingen van tickets af te handelen. De juridische grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met jou.
Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om de diensten te kunnen afstemmen op jouw wensen en voorkeuren. Zodra je bij het bezoek aan de website toestemming geeft om cookies te plaatsen, dan worden jouw gegevens ook gekoppeld aan je website gedrag middels cookies. Dit is een inherent onderdeel van de dienst en dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. 
Als je een ticket hebt gekocht met je Mijn Pathé account, gebruiken wij jouw gegevens ook om je (gepersonaliseerde) communicatie te sturen per e-mail en je op de hoogte te houden van filmnieuws en jouw interesses, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld tijdens het kopen van de ticket. Je kunt je hiervoor ook altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid in ieder bericht.
Indien je ervoor kiest een review te plaatsen, wordt daarbij je naam en (voor zover bekend) jouw woonplaats uit het Mijn Pathé profiel getoond. De juridische grondslag hiervoor is het gebruik van de review dienst mogelijk te maken, dus het uitvoeren van de overeenkomst.
We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé om Mijn Pathé te verbeteren. 
 • • Mijn  Pathé account beheren
Je kunt jouw Mijn Pathé account online en in de App beheren.  Zo kun je je persoonlijke profiel bewerken, je interesses aanpassen, je favoriete bioscopen instellen, je vriendenlijst beheren, je filmhistorie inzien en eventueel een film verwijderen. Dit kan alleen voor een film waarvoor je hebt afgerekend via een online betaalmethode bijv. iDeal. Dit kan niet voor een film die via een Pathé kaart (Pathé Unlimited of Moviecard) is betaald. Ook kun je van openstaande aankopen de transactiebarcode en aankoopbevestiging ophalen. Verder is het mogelijk om je Mijn Pathé account op te heffen en te verwijderen. Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen bij onze klantenservice om een aanpassing in jouw account door te voeren. Dit geschied middels het contactformulier te vinden op https://www.pathe.nl/contact.
Ben je ook Pathé Unlimited abonnee? Dan kun je niet zelf je naam en geboortedatum zelf aanpassen via je Mijn Pathé account. Dit doen wij om te voorkomen dat iemand anders dan de abonnementhouder gebruik maakt van het Pathé Unlimited abonnement.

Pathé Unlimited

Met Pathé Unlimited kun je onbeperkt, op alle dagen van de week, naar de film in alle Pathé bioscopen in Nederland. Er zijn twee verschillende soorten Unlimited abonnementen: Pathé Unlimited en Pathé Unlimited Gold. Als je jonger bent dan 18 jaar, is de toestemming van je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) vereist voor het afsluiten van een Pathé Unlimited abonnement.
Als je een Pathé Unlimited abonnement afsluit, moet je een Mijn Pathé account hebben. Je moet de volgende gegevens opgeven (als je al een Mijn Pathé account hebt en je bent ingelogd, vullen we deze gegevens vast voor je in en hoef je ze alleen te controleren / aan te vullen): 
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Mobiel nummer ;
 • E-mailadres;
 • IBAN-rekeningnummer*;
 • Een duidelijke foto van jezelf voor je (digitale) pas.
*Bij gebruik van een Pathé Unlimited voucher wordt een IBAN-rekeningnummer niet gevraagd.
Na aanmelding krijg je een (digitale) Pathé Unlimited (Gold) Card met een pasnummer en een pincode. Deze is gekoppeld aan je Mijn Pathé account en alleen zichtbaar als je bent ingelogd. Pathé houdt informatie bij over de door jou bezochte en gereserveerde voorstellingen.
Wij gebruiken de gegevens van Pathé Unlimited om het abonnement te kunnen uitvoeren, jou te identificeren en je identiteit te verifiëren. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.
Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens voor analyse-doeleinden teneinde de dienstverlening te verbeteren en om jou per e-mail vrijblijvend op de hoogte te houden van voor jou interessante ontwikkelingen en diensten van Pathé door toezending van informatie. Deze informatie kan zijn afgestemd op basis van jouw persoonlijke gegevens. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is een gerechtvaardigd belang van Pathé om marketingberichten te kunnen sturen. Je kunt je hier op elk moment voor afmelden via de afmeldmogelijkheid in het e-mailbericht.

Pathé Moviecard

Medewerkers van Pathé en specifiek gekozen relaties kunnen gebruik maken van een Pathé Moviecard om een Pathé Bioscoop te bezoeken en om korting te krijgen aan het buffet. Bij het gebruik van de Pathé Moviecard wordt het bezoek en de aankoop aan het buffet opgeslagen zolang een gebruiker een actieve kaart heeft. Dit doen wij om jouw buffetkorting te kunnen verwerken, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. 
Als je een Pathé Moviecard voucher gebruikt, moet je een Mijn Pathé account hebben. Je moet de volgende gegevens opgeven (als je al een Mijn Pathé account hebt en je bent ingelogd, vullen we deze gegevens vast voor je in en hoef je ze alleen te controleren / aan te vullen):
 • Voornaam;
 • Achternaam; 
 • Geboortedatum; 
 • Geslacht;
 • Adres; 
 • Mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Een duidelijke foto van jezelf voor je (digitale) pas.
Na aanmelding krijg je een (digitale) Pathé Moviecard Card met een pasnummer en een pincode. Deze is gekoppeld aan je Mijn Pathé account en alleen zichtbaar als je bent ingelogd. Met je Moviecard kun je een ticket halen in de bioscoop.

Gebruik van de Pathé Website

Om de Website, de App, de All Stars App en de All Stars Website goed te laten functioneren en ter beveiliging  /  de voorkoming en opsporing van fraude en/of misbruik, heeft Pathé bepaalde informatie nodig. Het gaat om de volgende informatie: 
 • IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt om jouw computer te herkennen);
 • Type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken);
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • Cookies – lees meer in het cookie beleid op https://www.pathe.nl/cookies.
Voor zover gegevens worden verkregen door middel van cookies, is de juridische grondslag jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en analytische cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). In het cookie statement van Pathé kun je lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Pathé App

De Pathé App is de smartphone en tablet-app van Pathé voor iOS en Android. De App biedt verschillende mogelijkheden en functionaliteiten:
 • o Via de App kun je tickets kopen en inloggen op je Mijn Pathé account. Je kunt de App ook gebruiken zonder in te loggen op Mijn Pathé.
 • o Je kunt je Mijn Pathé Account beheren. Zie het onderdeel hierboven Mijn Pathé account beheren.
 • o Als je inlogt met Facebook, kun je je vrienden op Facebook laten weten dat je tickets hebt gekocht voor een bepaalde voorstelling.
 • o Je kunt reminders en alerts instellen die je ontvangt als pushberichten in het berichtenscherm van je apparaat. Je kunt deze instellen door te klikken op 'Notificaties Instellen' in 'Mijn Pathé'. Als je pushberichten hebt aangezet, gebruiken we jouw device ID om die berichten te kunnen versturen. Je kunt deze toestemming elk moment intrekken via de instellingen van de App.
 • o Je kunt je aankopen en reserveringen laten controleren via je digitale klantenpas  in de App;
 • o Om de Pathé App op wearables (Samsung Gear S3 en Apple Watch) te laten werken wordt gebruik gemaakt van een Bluetooth connectie.
Wij gebruiken de gegevens die wij via de Pathé App verkrijgen om jouw gebruik van de App mogelijk te maken, jouw bestellingen af te handelen en/of abonnementen uit te kunnen voeren. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou.
Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt de Pathé App gebruik van je locatie om de dichtstbijzijnde bioscopen te kunnen laten zien. We verbreken de koppeling tussen jouw locatiegegevens en overige gegevens na uiterlijk 24 uur. De locatiegegevens zijn dan onomkeerbaar losgekoppeld van de overige gegevens.
We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatie doeleinden. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé om de App te verbeteren.

Pathé Persoonlijke Assistent

Je kunt Google Assistant vragen stellen over Pathé, bijvoorbeeld wanneer een film draait en in welke Pathé bioscoop. Om gebruik te maken van de Pathé Persoonlijke Assistent moet je de Google Assistant op je telefoon installeren. Voor het gebruik van de Google Assistant is Google de verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing: https://www.google.nl/privacy. Pathé heeft geen toegang tot jouw interacties met de Google Assistant. 
Pathé All Stars Programma
Klanten van Pathé kunnen zich aanmelden voor het Pathé All Stars Programma, het loyalty-programma van Pathé. Met Pathé All Stars kun je door middel van punten (“Stars”) sparen voor (korting op) talloze producten en diensten. Via de All Stars App heb je altijd inzicht in jouw Stars-saldo en kun je meedoen aan leuke uitdagingen om extra Stars te sparen. 
Als Pathé All Stars member kun je meedoen aan (persoonlijke) uitdagingen en zorgen we dat onze diensten en communicatie, zoveel mogelijk op jouw persoonlijke voorkeuren zijn afgestemd. 
Ook wordt beschikbare informatie over jou, zoals je interesses, de door jou bezochte films, informatie uit je account en beschikbare informatie over het gebruik van onze diensten aan je All Stars-account gekoppeld. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat je uitnodigingen voor challenges die bij je passen en bericht krijgt wanneer er een aanbieding voor je is in de Shop. 
Lees op https://www.pathe.nl/voorwaarden meer over Pathé All Stars.  
 • Aanmelden 
Je kunt Pathé All Stars member worden via de All Stars App of de All Stars Website. Om Pathé All Stars member te worden, heb je een Mijn Pathé account nodig. Als je je aanmeldt voor het Pathé All Stars Programma worden de gegevens die zijn opgeslagen in je Mijn Pathé account, gekoppeld aan je Pathé All Stars Account. Meer informatie over je Mijn Pathé account, vind je in het hoofdstuk Mijn Pathé. Als je een Pathé All Stars member bent, worden je aankopen en je puntensaldo in je Pathé All Stars account opgeslagen om de punten te kunnen verwerken in het kader van het spaarprogramma.
 • All Stars App/ All Stars Website 
Via de All Stars App en de All Stars Website kun je de door jou verzamelde Stars omzetten in beloningen in onze spaarshop (“Shop”). Bovendien kunnen de verdiende Stars gedeeld worden met andere members. Ten slotte kun je deelnemen aan Challenges om extra beloningen te winnen/verdienen. 
Via de All Stars App heb je ook toegang tot de persoonlijke gegevens van je Mijn Pathé account, je actieve tickets, je actieve vouchers en je actieve klantenpas.
Via de instellingen van de All Stars App kun je berichten teruglezen  over bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen. Als je hiervoor toestemming geeft via je telefooninstellingen, ontvang je ook pushberichten.
De All Stars Website maakt gebruik van cookies, de All Stars App niet. Lees meer over cookies in het cookie statement op Pathe.nl/cookies.
 • Stars sparen
Als je in de bioscoop Stars wilt sparen voor aankopen (filmtickets, hapjes en drankjes), toon je bij de kassa je digitale pas in de All Stars App. Om Stars te sparen voor tickets die je online koopt, moet je inloggen op je Mijn Pathé account. Ook met je Pathé Unlimited abonnement spaar je Stars.  
 • Acties
In de All Stars App is het mogelijk om mee te doen aan uitdagingen (“acties”) die Pathé je laat zien in de All Stars App. Wanneer je een actie volbracht hebt, krijg je extra Stars of een beloning in de vorm van een voucher. Ook kan je door bepaalde aankopen een bepaalde status verkrijgen. Het is mogelijk je status te delen via sociale media. Alleen de informatie die je zelf wilt delen, zal zichtbaar zijn op sociale media. Dit gebeurt dus slechts met jouw toestemming. Meer informatie vind je in het hoofdstuk sociale media.
 • Stars delen
Je kunt gespaarde Stars delen met vrienden. Dit doe je door de digitale pas van vrienden te scannen vanuit de All Stars App. Wanneer je Stars deelt met een vriend of vriendin, ziet hij of zij naast het aantal Stars en de afzender, ook de aankoop waarover je de Stars wil delen. 
 • Stars besteden
In de Shop kun je Stars inwisselen voor vouchers voor producten en diensten van Pathé of partners van Pathé. Wanneer je bijbetaalt zullen naast Stars ook bank- en betaalgegevens worden verwerkt om de bestelling uit te kunnen voeren. Je naam, adres en het gekochte product of dienst zal in voorkomende gevallen worden verstrekt aan de partner van Pathé bij wie je een voucher hebt besteld, met als enkel doel het uitvoeren van de overeenkomst die jij met de partner hebt gesloten. 
 • Afmelden en account beheren
Je kunt je op elk moment afmelden voor het Pathé All Stars Programma in de All Stars App, via je Mijn Pathé account of door een bericht te sturen aan de klantenservice. Je kunt je gegevens beheren in de All Stars App. De klantenservice heeft toegang tot de relevante Pathé All Stars gegevens die nodig zijn om vragen te kunnen beantwoorden.
We gebruiken de gegevens van het Pathé All Stars Programma om het loyalty-programma uit te voeren en om eventueel te verstrekken aan partners binnen het Programma bij wie je een voucher hebt besteld met als doel het uitvoeren van de overeenkomst die jij met de partner hebt gesloten. De juridische grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst met jou. 

Pathé Filmfeestje

Bij Pathé is het mogelijk om als ouder/wettelijke vertegenwoordiger voor kinderen tot en met 11 jaar een speciaal filmfeestje te reserveren via https://www.pathe.nl/filmfeestje. Bij het aanvragen van een reservering worden gegevens gevraagd van zowel de jarige als van jou als contactpersoon. Deze gegevens gebruiken wij om je reservering goed uit te kunnen voeren. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Pathé Business

Via www.pathe.nl/business kunnen bedrijven en andere organisaties events organiseren en arrangementen en filmvouchers aanvragen. Voor deze diensten kunnen op www.pathe.nl/businessoffertes worden aangevraagd. Hiervoor moeten naam, organisatie, e-mailadres, voorkeurslocatie, onderwerp offerte en een aantal specifieke gegevens voor de offerte worden ingevuld. Desgewenst kunnen aanvullende gegevens worden opgenomen. De ingevulde gegevens worden gebruikt om de offerte aan te maken, dus ter uitvoering van de overeenkomst (precontractuele relatie). 

Contact met Pathé via sociale media

Pathé is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Als je informatie over films bij Pathé deelt via sociale media kunnen jouw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Pathé volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.
Pathé kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Pathé is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Pathé om haar dienstverlening en haar bereik via sociale media te kunnen verbeteren.
Meer informatie over het gebruik van cookies van sociale media vind je in het cookie statement op https://www.pathe.nl/cookies.

Pathé klantenservice

Onze klantenservice is bereikbaar via telefoon, chat, e-mail en sociale media. Als je contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij je mogelijk om bepaalde contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) op te geven. Wij gebruiken deze gegevens om jouw vraag af te handelen en ter verbetering van onze diensten, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. We slaan jouw vraag op om je later beter behulpzaam te kunnen zijn, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigde belang van Pathé om haar dienstverlening te verbeteren.
Wanneer je telefonisch contact opneemt met de klantenservice wordt het gesprek opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden.  

Prijsvragen & acties

Pathé kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. Pathé gebruikt de gegevens die zij in dat kader verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag en om jou over de uitslag te kunnen informeren. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou.  Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om je (gepersonaliseerde) communicatie te sturen, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je wordt daar indien van toepassing nader over geïnformeerd bij de betreffende actie.

Klantonderzoek

Pathé doet op verschillende manieren onderzoek naar klanttevredenheid. Zo voeren wij enquêtes uit en doen wij met een externe partij onderzoek. Als je meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek zullen de door jou verstrekte gegevens door Pathé worden verwerkt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. Dit gebeurt op basis van jouw aankoop. Wil je dit liever niet, dan kun je voorafgaand aan je bestelling gebruik maken van jouw recht van verzet via deze link of door je af te melden via onze direct marketing e-mails.

COMMUNICATIE VAN PATHÉ

Wij houden onze klanten graag op de hoogte van nieuws, events en acties van Pathé. Dit doen wij per e-mail, door middel van pushberichten en/of met gebruikmaking van andere berichtdiensten (inclusief telemarketing). We  zullen onze communicatie zoveel mogelijk op basis van jouw voorkeuren en interesses en  op basis van jouw gebruik van de diensten en producten van Pathé. Deze kun je aanpassen in je Mijn Pathé Account of vanuit je mailvoorkeuren die je kunt vinden via de link in onze commerciële e-mails.
Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Pathé, bijvoorbeeld door je te abonneren op onze nieuwsbrief. Na online aankoop van tickets en/of na het afsluiten van een Unlimited-abonnement kan Pathé je communicatie sturen over gelijksoortige producten of diensten, tenzij je bij het verstrekken van je e-mailadres hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pathé om marketingactiviteiten te kunnen ontplooien. In overige gevallen sturen wij je alleen (gepersonaliseerde) communicatie als je daarvoor toestemming gegeven hebt.
In elk bericht dat je van Pathé ontvangt, staat hoe je je kunt afmelden. In je Mijn Pathé account kun je beheren over welke onderwerpen je berichten wilt ontvangen.
Als je gebruik maakt van de Pathé App kun je aangeven of je pushberichten wilt ontvangen. Je kunt die optie altijd weer uitzetten in je instellingen.

BEWAARTERMIJNEN

Jouw persoonsgegevens worden door Pathé niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Pathé hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.
Pathé heeft een aantal hoofdregels geformuleerd:
 • We hanteren een termijn van maximaal achttien maanden voor de doeleinden zoals het verlenen van diensten en factureren, om bestellingen af te handelen en om je te informeren over het verloop ervan (geen marketing). Kortweg, voor de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant.
 • Pathé hanteert een termijn van maximaal twaalf maanden om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden, om diensten van Pathé te verbeteren en de Website aan te passen en te verbeteren.
 • Pathé hanteert een termijn van maximaal zes maanden voor het doeleinde van beveiliging van de Website en computer- en netwerksystemen van Pathé.
Op bovengenoemde hoofdregels gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld omdat bepaalde categorieën gegevens vanwege hun gevoeligheid korter bewaard moeten worden.
 • Cookies
Pathé hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes maanden. Persoonsgegevens verzameld door middel van cookies worden ook maximaal zes maanden bewaard.
 • Aankoop zonder Mijn Pathé
Wanneer je online tickets koopt zonder in te loggen op Mijn Pathé, bewaren wij jouw gegevens tot een dag na de betreffende voorstelling.
 • Mijn Pathé en All Stars
De gegevens die voor jou zichtbaar zijn opgeslagen in je Mijn Pathé en/of All Stars account worden in beginsel door ons bewaard zolang je account actief is. Als je uiterlijk zeventien (17) maanden niet hebt ingelogd op je account en er staan geen aankopen meer open, ontvang je een bericht van Pathé of je nog steeds gebruik wil maken van je account. Indien je ook na een tweede bericht niet reageert, verwijdert Pathé de persoonsgegevens gekoppeld aan je account achttien (18) maanden nadat je inactief bent geworden.
 • Nieuwsbrief
Wanneer je je hebt opgegeven voor een nieuwsbrief van Pathé, gebruikt Pathé jouw e-mailadres om je de nieuwsbrief te sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. Wanneer je vanuit je account een nieuwsbrief ontvangt, kun je je hiervoor afmelden via jouw account.
 • Locatiegegevens
Wanneer we in de Pathé App locatiegegevens verwerken, verbreken we de koppeling tussen de locatiegegevens en overige gegevens na uiterlijk 24 uur. De locatiegegevens zijn dan onomkeerbaar losgekoppeld van de overige gegevens.
 • Wifi
Informatie over jouw apparaat/connectie wordt alleen verwerkt om de Wifi-verbinding tot stand te brengen en wordt door ons maximaal 24 uur nadat de verbinding is beëindigd verwijderd.
 • Livewall
Als je meedoet aan één van de interactieve (gaming)concepten die Pathé in samenwerking met Livewall organiseert, bewaren wij jouw gegevens maximaal twaalf (12) maanden.
 • SMS-Alert
Van het verstuurde SMS bericht bewaard Pathé gedurende een periode van 30 dagen het mobiele telefoonnummer en de inhoud op van het SMS bericht op de mobiele telefoon van de betreffende bioscoop. Voor (trend)analyse en reporting doeleinden worden de SMS berichten voor een periode van maximaal drie (3) maanden bewaard. De telefoonnummers worden voor een periode van maximaal elf  (11) maanden na dato beschikbaar bewaard. 
 •  Pathé Filmfeestje
De door jou ingevulde gegevens voor een Pathé Filmfeestje, worden door ons maximaal twaalf (12) maanden bewaard.
 • Prijsvragen & Acties
Gegevens over jouw deelname aan prijsvragen of acties worden door ons maximaal twaalf (12) maanden bewaard.
 • Klantenservice
Gegevens over jou contact met de Pathé Klantenservice worden door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard, opnames van telefoongesprekken worden door ons maximaal één (1) maand bewaard.
 • Cameratoezicht
Pathé bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen, tenzij een langere termijn noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident. In dat geval worden de beelden na afhandeling van dat incident verwijderd.
 • Gegevens betreffende fraude en diefstal
Ten aanzien van gegevens betreffende fraude en diefstal hanteert Pathé een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.
 Wanneer je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid van Pathé, dan kun je contact opnemen met Pathé via https://www.pathe.nl/contact.
Wat zijn jouw rechten
 • Inzage en correctie 
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt jouw Mijn Pathé  accountgegevens ook online beheren via de Website en App.
Een verzoek om inzage en/of correctie kun je richten aan Pathé inzake Privacy, Postbus 75948, 1070 AX, Amsterdam of via Pathe.nl/contact. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). Pathé zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.
 • Bezwaar
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Pathé inzake Privacy, Postbus 75948, 1070 AX, Amsterdam of via of via https://www.pathe.nl/contact. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruik maakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden.
 • Verwijdering
Als je wilt dat Pathé jouw persoonsgegevens en/of Mijn Pathé account verwijdert, dan kan dat via jouw Mijn Pathé account op de website of via de klantenservice op https://www.pathe.nl/contact. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Pathé worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.
 • Beperking verwerking
Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Pathé verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Pathé, kun je hierom verzoeken via https://www.pathe.nl/contact.
 • Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Pathé berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de jouw betreffende persoonsgegevens die je aan Pathé hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Je kunt hierom verzoeken via https://www.pathe.nl/contact.
 • Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Klacht
Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Pathé, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking die periodiek geaudit worden.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Pathé kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerkers voor Pathé en Pathé draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Pathé optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Pathé afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Pathé.
Ook kan Pathé diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen, zoals in de All Stars Shop. Deze partijen kunnen een overeenkomst met jou sluiten of betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Je wordt daarover geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.
Ondernemingen binnen het concern van Pathé kunnen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Deze partijen zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden als Pathé.
Voor het overige verstrekt Pathé alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen of de belangen van derden.

DOORGIFTE BUITEN EUROPA

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Pathé of door Pathé ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, danwel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op website van de Europese Commissie.
 

OVERDRACHT ONDERNEMING

In de toekomst kunnen één of meerdere onderdelen of activa van Pathé worden overgedragen aan een derde partij of kan Pathé fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Pathé zal je in een dergelijk geval vooraf informeren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kun je contact opnemen met:
Pathé Theatres B.V.
t.a.v.  klantenservice
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam
of via https://www.pathe.nl/contact.
De Functionaris Gegevensbescherming van Pathé is te bereiken via privacy@pathe.nl.